Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΤα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελαιολάδου είναι :

. η οξύτητα

. η οξείδωση,

.το χρώμα του

. και τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά , άρωμα, γεύση

Δεδομένου ότι καθένα από τα παραπάνω ποιοτικά κριτήρια αξιολογεί κάτι διαφορετικό πρέπει όλα να λαμβάνονται υπόψη για τη σωστή αξιολόγηση του ελαιολάδου .

¨Ένας καλός τρόπος αξιολόγησης του ελαιολάδου είναι αυτός ο οποίος βασίζεται στον έλεγχο των οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών.

Τα χαρακτηριστικά αυτά εξαρτώνται από την σύσταση του όταν βρίσκεται στον ελαιόκαρπο και από τα στάδια που θα περάσει μέχρι την κατανάλωση.

Οξύτητα είναι το βασικότερο κριτήριο ποιοτικής αξιολόγησης και αν είναι κατάλληλο προς βρώση.

Οξείδωση ο προσδιορισμός γίνεται με τον υπολογισμό ,την μέτρηση της απορρόφησης στο υπεριώδες φάσμα .

Χρώμα αποτελεί χαρακτηριστικό δείκτη ποιότητος ,το χρώμα του ελαιολάδου από πράσινο στην αρχή της συγκομιδής που είναι άγουρος ο καρπός με την πάροδο του χρόνου το ελαιόλαδο παίρνει χρυσαφί χρώμα .

Άρωμα και γεύση είναι αναμφίβολα τα βασικότερα χαρακτηριστικά το βασικότερο κριτήριο αξιολόγησης .

Ο οργανοληπτικός έλεγχος γίνεται από ειδικευμένα άτομα (όπως οι δοκιμαστές κρασιών).