Κυριακή, 17 Ιουνίου 2012

Mediterranean Diet

Μεσσηνιακή γαστρονομία από τους "Δρόμους της Ελιάς"Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» έλαβε επίσημα την έγκριση για την υλοποίηση του Εργου Med Diet - Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstaff [ENPI CBC MED] το οποίο έχει θέμα την ανάδειξη των αγροτικών προϊόντων της Μεσσηνίας και της τοπικής παραδοσιακής γαστρονομίας. Πρόκειται για ένα μεγάλης σημασίας πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ενωση το οποίο θα συμβάλλει στην τόνωση όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας και δεκάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς δράσεων που θα εστιάζουν στην προβολή της Μεσσηνίας και των προϊόντων της.

Στο Πρόγραμμα Med Diet [ENPI CBC MED] συμμετέχουν 7 συνολικά μεσογειακές χώρες /περιοχές, ενώ η συμμετοχή της Ελλάδας και η επιλογή της Μεσσηνίας ως μοναδικής συμμετέχουσας ελληνικής περιοχής επιτεύχθηκε μέσω του δικτύου επαφών του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς», καθώς επίσης και η συμμετοχή της Ετ.Α.Π. Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων του Επιμελητηρίου, η οποία επίσης με εισήγηση του Πολιτιστικού Οργανισμού έχει αναλάβει να υλοποιήσει σειρά δράσεων με δικαιούχο το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.
Παράλληλα με το Med Diet [ENPI CBC MED], ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» έλαβε το πράσινο φως για την υλοποίηση ενός ακόμα ανάλογου προγράμματος το οποίο χρηματοδοτείται από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Oil Council) και στο πλαίσιο του οποίου θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δραστηριότητες ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του μαθητικού και του νεανικού κοινού για την κατανάλωση αγροτικών/παραδοσιακών προϊόντων της Μεσσηνίας στα σχολεία.
Πηγή